HELVA-TAHIN-PEKMEZ-LOKUMBESE CIFTE KAVRULMUS TAHIN CAM 500 GR
GANIK TAHIN KOVA 10 KG
GANIK SADE TAHIN HELVA 6 KG
HELVA BLOK SADE 3 KG
GANIK UZUM PEKMEZI 10 KG
GANIK KAKAOLU TAHIN HELVA 6 KG
MUDURNU TAHIN-HELVA 150X20 GR
KOSKA UZUM PEKMEZI CAM 800 GR
ABALI UZUM PEKMEZI 4000 GR
FISKOBIRLIK SADE HELVA 350 GR
OTS INCIR OZU 400 GR
MAZI GULLU LOKUM 5 KG
TKK TAHIN 300 GR

TKK TAHIN 300 GR

14,03₺

TKK ANTEP FISTIKLI TAHIN HELVA 500 GR
TKK SADE HELVA 500 GR
BESE TAHIN PET 500 GR
BESE UZUM PEKMEZI PET 650 GR
BESE UZUM PEKMEZI CAM KAVANOZ 650 GR
BESE KAKAOLU HELVA VAKUMLU 500 GR
BESE D.SAKIZLI HELVA VAKUMLU 500 GR
BESE SADE HELVA VAKUMLU 500 GR
BESE DUT PEKMEZİ CAM KAVANOZ 650 GR
BESE A.FISTIKLI HELVA VAKUMLU 250 GR
BESE TAHIN CAM KAVANOZ 500 GR
BESE TAHIN CAM KAVANOZ 230 GR
MAZI LOKUM GULLU KG
MAZI LOKUM SADE 5 KG
BESE KUREK HELVA A.FISTIKLI 500 GR
BESE UZUM PEKMEZI CAM KAVANOZ 1.250 GR
BESE KAKAOLU HELVA VAKUMLU 250 GR
OTS TAHIN 1000 GR
GANIK UZUM PEKMEZ KOVA 5 KG
MAZI GULLU LOKUM 3 KG
BESE D.SAKIZLI HELVA VAKUMLU 250 GR
BESE A.FISTIKLI HELVA VAKUMLU  1 KG
BESE HARNUP PEKMEZI CAM KAVANOZ 650 GR
BESE HARNUP PEKMEZI CAM KAVANOZ 300 GR
BESE DUT PEKMEZİ CAM KAVANOZ 300 GR
BESE UZUM PEKMEZI CAM KAVANOZ 300 GR
MARMARIS TAHIN 600 GR
GANIK SADE  TAHIN HELVA TEPSI 750 GR
GANIK TAHIN HELVA SADE BLOK 1 KG
GANIK UZUM PEKMEZ PET KAVANOZ 600 GR
ANCORA ORGANIK UZUM OZU   OZU 315 GR
ANCORA ORGANIK HARNUP PEKMEZI 380 GR CAM
ANCORA ORGANIK DUT PEKMEZI 380 GR CAM
GANIK KAKAOLU TAHIN HELVABLOK 80 GR
GANIK KAKAOLU TAHIN HELVA TEPSI 750 GR
GANIK TAHIN HELVA SADE BLOK VKM 500 GR
GANIK KAKAOLU TAHIN HELVA BLOK 1 KG
GANIK KUREK KAKAOLU -SADE HELVA 4.500 GR
GANIK KUREK SADE-KAKAOLU HELVA 4.500 GR
GANIK TAHIN HELVA KAKAOLU BLOK 500 GR
ANCORA HURMA OZU 640 GR
ANCORA ORGANIK UZUM PEKMEZI 380 GR CAM
ANCORA ORGANIK HARNUP PEKMEZI 800 GR
KOSKA TAHIN 620 GR
NARCA TAHIN HELVASI KAKAO 500 GR
NARCA TAHIN HELVASI KAKAOLU 200 GR
NARCA TAHIN HELVA SADE 500 GR
KOSKA TAHIN BIDON 550 GR
KOSKA PEKMEZ BIDON 700 GR
LOKMAN KAKAOLU HELVA 3 KG
KOSKA HELVA KAKAOLU 1/1
KOSKA HELVA FISTIKLI 1/1
KOSKA HELVA SADE 1/1
KOSKA PEKMEZ BIDON 1400 GR
KOSKA PEKMEZ 5 KG

KOSKA PEKMEZ 5 KG

125,10₺

KOSKA HELVA KAKAO 200 GR
KOSKA HELVA FISTIKLI 200 GR
KOSKA HELVA FISTIKLI 1/2
KOSKA HELVA KAKAOLU 1/2
KOSKA HELVA SADE 1/2
1 den 80 e 80 (1 sayfa) ürün gösteriliyor